W czasie

weekendu dyżurny z komisariatu policji w Łodygowicach otrzymał informację, że w Lipowej, w rejonie Doliny Zimnika, po lesie, na quadach jeżdżą osoby. Na wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci. Zastali tam dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku od 27 do 30 lat. Wszyscy poruszali się quadami po terenach leśnych. Za złamanie przepisów cała czwórka otrzymała mandaty karne.

Przypominamy, że zgodnie z art. 161 kodeksu wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny nawet do 5 tys. zł.

Aby wyeliminować tego typu praktyki policjanci z Żywca wspólnie z strażnikami leśnymi już od kilku lat, cyklicznie prowadzą działania „Cross-Quad”. Ich celem jest właśnie zapobieganie popełnianiu wykroczeń związanych z poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych. W czasie tych akcji policjanci kontrolują również drogi dojazdowe oraz parkingi znajdujące w pobliżu atrakcyjnych turystycznie miejsc.