REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Od najbliższego wtorku zmieniają się dotychczasowe przepisy ruchu drogowego.

Polecamy już dzisiaj zacząć oswajanie się z nowymi przepisami, abyśmy nie zostali niemiło zaskoczeni nieprzyjemną sytuacją drogową, lub w najlepszym wypadku mandatem. W poniższym artykule przedstawimy i omówimy wszystkie ze zmian.

 

Stała prędkość w terenie zabudowanym

Pierwsza dotyczy ujednolicenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę. Obowiązywać przestaje zatem przepis z 2004 roku rozróżniający dwie dozwolone prędkości w terenie zabudowanym w porze nocnej (godziny 23.00-5.00), czyli 60 km/h oraz za dnia (godziny 5.00-23.00) 50 km/h. Jak tłumaczą ustawodawcy, na podstawie przeprowadzonych przez nich analiz wynika, że obniżenie dozwolonej prędkości o 10 km/h w znacznej mierze skróci długość hamowania pojazdu, co będzie miało wpływ na zmniejszenie skutków zdarzenia drogowego. 

 

Bezpieczeństwo pieszych na pierwszym miejscu

Najwięcej miejsca w nowych przepisach poświęcone jest jednak pieszym. Zmienione zostają zasady ich pierwszeństwa podczas korzystania z przejść dla pieszych. Wedle starych przepisów tylko pieszy przechodzący przez jezdnię czy torowisko miał pierwszeństwo nad pojazdem. Od teraz także pieszy WCHODZĄCY na jezdnię czy torowisko, będzie miał pierwszeństwo nad pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Z perspektywy kierującego zmieni natomiast to, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.  

Drugą nowością dotyczącą pieszych będzie zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

 

Koniec z jazdą na zderzaku

Ostatnia ze zmian dotyczy określenia odległości pomiędzy dwoma samochodami na tym samym pasie ruchu na drodze ekspresowej i autostradzie. Głównym założeniem tego przepisu jest wyeliminowanie tzw. jazdy na zderzaku, czyli w bardzo bliskiej odległości za samochodem poprzedzającym. Treść nowego przepisu mówi, że kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

Skąd jednak mamy wiedzieć, jaka odległość jest prawidłowa? Najbardziej pomocne powinny być w tym słupki pikietażowe, które na drogach krajowych ustawione są co 100 metrów. Przykładowo poruszając się z prędkością 100 km/h, odległość między nami a poprzedzającym nas pojazdem powinna wynosić nie mniej niż 50 metrów, czyli jest to odległość połowy odcinka między kolejnymi słupkami pikietażowymi.  

 

Jak widać, zmian jest dużo i potrzeba czasu, aby zaznajomić się z nimi wszystkimi i wprowadzić je do swojej codziennej praktyki. Pamiętajmy, że w momencie wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie będzie weryfikowane przez policjantów pełniących służbę w całym kraju. 

 

Ż997

 

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Gmina Rajcza
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE