IV Międzynarodowy turniej Beskid Cup Volleyball w Łodygowicach 

 

Autor: Wiktor Martosz