REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

XX  A K C J A    W A K A C Y J N A

„W Y C I E C Z K A   Z A   Z Ł O T Ó W K Ę” -  L A T O  2 0 18 (część II)

20 LAT = 162 wycieczki = 8409 uczestników

CELE:

 • rozwijanie zainteresowań turystyczno - krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży,
 • zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, spędzającej wakacje we własnym domu rodzinnym, dla których często może stanowić jedyną formę atrakcyjnego spędzenia wakacji,
 • przestrzeganie bezpieczeństwa i kultury turystycznej w czasie wędrówek,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia „RUCH TO ZDROWIE”.

ORGANIZATOR:

Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „KANGCHENDZONGA” PTTK przy I LO w Żywcu, 

 Starostwo Powiatowe w Żywcu,  Urząd Miejski w Żywcu.

TERMIN: lipiec 2018 r.

MIEJSCE: obszar Polski.

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych Powiatu Żywieckiego.

PROPONOWANE WYCIECZKI:

19.07. 2018 rok (czwartek 7:00) - TATRY ZACHODNIE (Dolina Kościeliska - Jaskinia Mroźna, Smreczyński Staw lub Dolina Chochołowska);

20.07. 2018 rok (piątek 8:00) – GORCE (Zamek w Dobczycach i Park Rozrywki „Rabkoland”);

Zgłoszenia przyjmuje opiekun KTGiK „Kangchendzonga” i organizator – Jacek Seweryn

w dniu 17.07.2018 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 9:00 pod numerem tel. 33 475 46 44 (informację dot. wycieczek) i osobiście w I LO w Żywcu.

Zgłaszający podaje dane osobowe w celach organizacyjnych i ubezpieczenia za 1 złoty (imię i nazwisko, adres zamieszkania, szkołę, nr tel. własny i rodziców) oraz PESEL uczestnika wycieczki (można zgłosić maksymalnie 5 uczestników).

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW:

 • wpłata 1 zł na ubezpieczenie (przed wejściem do autokaru);
 • wyżywienie we własnym zakresie
 • odpowiedni ubiór turystyczny;
 • posiadanie ważnej legitymacji szkolnej;

Uczestnik rezygnujący z wyjazdu ma obowiązek powiadomić o tym organizatora najpóźniej 1 dzień przed wycieczką (koszt rzeczywisty każdego z uczestników to 50 – 100 zł.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • wyjazdy odbywają się bez względu na pogodę;
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu;
 • organizator zapewnia opiekę wychowawczą i pedagogiczną.

Akceptując powyższy regulamin, uczestnicy XX Akcji, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów zdjęć i innych informacji do celów organizacyjnych i promocyjnych.

Zbiorki uczestników i wyjazdy  -  parking obok sklepu ”Lidl” w Żywcu.

Przyjazd i zakończenie wycieczki  -  parking obok sklepu ”Lidl” w Żywcu.

BARDZO WAŻNE!
Uczestnik przed wyjazdem dostarcza OŚWIADCZENIE rodzicówzezwalające na wyjazd, brak dostarczenia tego oświadczenia spowoduje skreślenie z listy uczestników wycieczki.

AKCJA ZDOBYWCĄ  POLSKIEGO OSKARA SPORTOWEGO’2013

Pięknej słonecznej pogody oraz wielu niezapomnianych wrażeń życzy w imieniu organizatorów

Wszystkie
Beskid997
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE