REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Siały postrach. Dziesiątkowały masy ludności i często
wpływały na kształt losów narodu. Wielkie epidemie chorób. Niejednokrotnie powodowały wyludnienie. Materialne ślady o epidemiach cholery znajdujemy w księgach parafialnych i w postaci zabyytków - jednym z nich jest stary cmentarz w Radziechowach, zwany cholercznym. 
 
radziechowydioblinaeu
                                                                                                  dioblina.eu
 
W czasie tak gwałtownie rozszerzającej się zarazy pojawił się również problem z pochówkiem zmarłych. Liczba ofiar epidemii nie pozwalała na przeprowadzanie tradycyjnych pochówków, a cmentarze, na których zdecydowano się w początkowej fazie epidemii chować zmarłych, zaczęły się szybko zapełniać. Dlatego też niemal wielu wsiach wsi specjalny cmentarz, który wykorzystywany był wyłącznie do pochówku zmarłych podczas trwania epidemii. Lokowano je zawsze z dala od zabudowań wsi, często tuż przy jej granicy katastralnej z sąsiednią miejscowością. Ponadto zmarłych – ze względu na ich liczbę oraz panujący strach i zobojętnienie – nie odprowadzano w tradycyjnej formie na cmentarz przez rodzinę i rzesze przyjaciół i znajomych. Pogrzeby odbywały się wówczas bardzo szybko, nawet z pominięciem uroczystości w kościele, a odwożono je bezpośrednio na cmentarz. Ludzi grzebano w masowych grobach, bez trumien, a ciała zawijano jedynie w prześcieradła, słomę lub siano, natomiast ich odzież oraz przedmioty codziennego użytku natychmiast palono.
Wiek XIX przynosi wsi epidemie cholery, która od sierpnia do grudnia 1836 roku pochłonęła w Ciścu aż 300 osób. 
 
Nieczynny cmentarz epidemiczny w Radziechowach został założony około 1893 roku w czasie epidemii cholery.  Dzisiaj przkształcony w Park Pamięci.
Na cmentarzu, w mogiłach ziemnych, pochowano około 300 zmarłych, ale dzisiaj trzeba się dobrze przyjrzeć żeby zauważyć niewyraźnie zarysowane wzgórki wskazujące miejsce pochówku. W centralnej części dawnego cmentarza stoi kamienny krucyfiks, a obok pomnik upamietniający okolicznych mieszkańców, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz poległych o niepodległą Polskę.
 
Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE