W związku z dużym

zainteresowaniem organizacją kuligu w parku w Żywcu,  Stajnia Miejska korzystając z bardzo dobrych warunków pogodowych do realizacji tego typu wydarzenia zaprasza dzieci wraz z opiekunami na kuligi w następujących dniach i godzinach: 10 stycznia 2019 (czwartek) w godzinach 14:00-16:30,
12,13 stycznia 2019 (sobota, niedziela) w godzinach 10:00-12:00 oraz 14:00-16:30.
Jednocześnie zastrzega się możliwość skrócenia godzin kuligu z uwagi na dbałość o zdrowie i kondycje koni ciągnących sanie. Serdecznie zapraszamy.