Reklama

REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W miniony poniedziałek w Domu Wielofunkcyjnym w Brzuśniku odbył się konwent Burmistrza i Wójtów. 
W spotkaniu uczestniczył m.in Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Marian Kurowski, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka oraz zaproszeni goście i wójtowie.
 
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika, a poprowadził Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.
Obrady rozpoczęły się od przedstawienia informacji przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu nt. inwentaryzacji barier architektonicznych na terenie Żywiecczyzny. Informacje przedstawił i omówił przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Henryk Cebrat.
Następnie omówiono zasady funkcjonowania klastra energetycznego – referował Pan Piotr Budzisz z Klastra Energii.
Przedstawiono założenia do projektu pod nazwą „Monitoring środowiska dla Powiatu Żywieckiego”. Założenia zostały przedstawione i omówione przez Pana Mirosława Wilga – Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Na zakończenie omówiono sprawy bieżące, między innymi: kwestie dotyczące bezpańskich psów na terenie Gmin Powiatu Żywieckiego, sprawy dotyczące dofinansowań unijnych do kotłów centralnego ogrzewania.
Konwent zakończył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wraz z Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz Maciejem Mika.
Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE