Gmina

Radziechowy-Wieprz informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych projektu "Pchrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz", planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Przedmiot i zakres projektu dotyczy ochrony różnorodności biologicznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i ich ochrony. Przedsięwzięcie obejmuje:

  • stworzenie terenu /miejsca do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z małą architekturą i urządzeniami do edukacji ekologicznej oraz ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą, sensoryczną,
  • modernizację i wyposażenie budynku „Okrąglak” w Wieprzu (znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Soły – teren projektowy) na Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu,
  • działania przyrodnicze mające na celu ochronę i odtworzenie roślinności rodzimej,
  • kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną dedykowaną mieszkańcom i turystom.

Zapraszamy się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, na którym zaprezentowane zostaną założenia projektowe i zakres przedsięwzięcia.

Planowany termin spotkania konsultacyjnego: 7 luty 2019r., 
miejsce spotkania: Wieprz: Dom Ludowy, godz.: 16:00.