Szkoły dla

których organem   prowadzącym jest Powiat Żywiecki zatrudnią nauczycieli następujących przedmiotów – stan na dzień 1.02.2019 roku.

  1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – informatyk, elektronik, mechatronik, elektryk ( 4 etaty).
  2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – technik budownictwa 1 etat, fotografii i multimediów ½ etatu, urządzeń i systemów energii odnawialnej ½ etatu.
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce – mechanik, mechatronik ( 2 etaty).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem w/w szkół.