W dniu

10 lutego 2019 roku w Ujsołach odbyło sie zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Sołtysem została Pani Bernadeta Sypuła.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

Bryś Gabriela
Kocoń Andrzej
Szatanik Franciszek
Szczotka Jan
Kazimierz Łajczak
Kocoń Adam
Wójt Gminy wraz z mieszkańcami złożyli podziękowania dotychczasowemu sołtysowi, Panu Adamowi Koconiowi,który sprawował swą funkcję w latach 2003 - 2019.

ujsolysoltys