Przedłużające się

obejście Węgierskiej Górki, propozycja budowy nowej linii kolejowej w Beskidach oraz konferencja w żywieckim kinie Janosik 26 marca o godzinie 18.00 poświęcona tematowi smogu i kontrowersjach dotyczących budowy ciepłowni w Żywcu, to tylko niektóre tematy briefingu prasowego zorganizowanego przez Poseł Małgorzatę Pępek.

Ciąg dalszy walki o głos mieszkańców

Poseł Małgorzata Pępek po raz kolejny interweniuje w sprawie zmian w Statucie Miasta Żywca znoszących możliwość wystąpień mieszkańców w ramach tzw. wolnych wniosków i przenoszących ten punkt z porządku obrad sesji Rady Miejskiej na posiedzenia komisji, a także wątpliwościami prawnymi władz miasta dotyczącymi odszkodowań z tytułu ewentualnego ujawnienia danych osobowych przez mieszkańców. Poseł Pępek skierowała zapytanie do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o rozwiązanie wątpliwości prawnych w tym zakresie, jednak uzyskana opinia nie jest jednoznaczna.

Dodatkowo zwróciła szczególną uwagę na to, iż Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żywcu prowadzony jest w sposób nieczytelny i niespójny, przez co zdecydowanie ogranicza mieszkańcom możliwość faktycznego dostępu do informacji publicznych w nim zawartych, a niektóre z nich są tak pochowane w BIP, że trzeba dużego samozaparcia, aby je odnaleźć.

Parlamentarzystka wytrwale zaznacza, że władza musi być otwarta dla mieszkańców, dlatego złożyła interpelacje w celu zainicjowania odpowiednich zmian prawnych tak, aby ustawowo zagwarantować mieszkańcom możliwość wypowiedzi na sesjach samorządów.

 

Referendum – perła demokracji, czy narzędzie do manipulacji?

Kolejnym gorącym tematem były wystąpienia burmistrza Żywca Antoniego Szlagora podczas Forum Gospodarki Odpadami w Warszawie.

Wypowiedź Antoniego Szlagora na temat referendum, w którym zada takie pytania, że „nikt mu się nie opowie przeciw instalacji” osobiście uważam za skandaliczną, która jest niczym innym jak próbą manipulowania jego wynikami. Zresztą nie pierwszy raz Pan burmistrz wypowiada się niewybrednie o mieszkańcach. W wywiadzie radiowym z 19 lutego usłyszeliśmy odnośnie tzw. spotkań informacyjnych dotyczących planowanej ciepłowni, że przychodzący na nie mieszkańcy „nie umieją się zachować” oraz o „atakach agresji” – przypomina Poseł Małgorzata Pępek.

Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że nie można się dziwić mieszkańcom przychodzącym na zebrania, że zadają pytania i wyrażają obawy wobec ciepłowni – w końcu chodzi o ich zdrowie – a negatywne komentarze pod ich adresem nie przystoją osobie sprawującej funkcję publiczną.

 

Ile długów w żywieckim ratuszu?

– Kolejną rzeczą która mnie zdumiała jest zadłużenie Żywca, które według odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej na koniec 2018 roku wynosiło równe 10 milionów złotych i to nie wliczając do tej sumy wszystkich zobowiązań spółek miejskich i jednostek organizacyjnych – zauważyła Poseł.

W ocenie Małgorzaty Pępek w przyjętym na 2019 rok budżecie zbyt mało miejsca poświęcono ograniczeniu niskiej emisji, które ma wynieść 800 tysięcy złotych, za to aż 1 milion złotych planuje się na wprowadzenie stref płatnego parkowania. Jest to zaskakujące jak na miasto o tak dużym problemie ze smogiem. Poseł podkreśliła, że gdyby władze miasta częściej sięgały po środki unijne, z których można by było współfinansować albo sfinansować w całości różne inwestycje, nie mielibyśmy takiego problemu z miejskimi finansami.

 

W stronę czystego powietrza

W zeszłym miesiącu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” w ramach którego można starać się o wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe. Dofinansowanie wynosi 53 tyś. zł dla jednego budynku mieszkalnego. Niestety wiedza na ten temat nie jest szeroka, stąd Poseł Małgorzata Pępek wzięła udział w sesji Rady Miejskiej w Żywcu by zwrócić uwagę władz miasta na ten problem. Ostatnia informacja na temat możliwości skorzystania z różnych programów, w tym także z programu „Czyste powietrze”, pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 18 września zeszłego roku.

– Pozostając w temacie ochrony powietrza chciałabym Państwa zaprosić na organizowaną przeze mnie konferencję, w czasie której razem ze specjalistami będziemy rozmawiać na temat ważny dla Żywca i okolic jakim jest smog, o aspektach zdrowotnych z nim związanych oraz o kontrowersjach dotyczących budowy ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne RDF na naszym terenie – ogłosiła Poseł.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 18.00 w Kinie Janosik w Żywcu.

Nowa linia kolejowa w Beskidach?

Beskidy, dzięki fantastycznemu ukształtowaniu terenu, które daje nieograniczone możliwości dla narciarzy, mają ogromny potencjał, który należy jeszcze bardziej wykorzystać. Na przeszkodzie stoją niestety znane wszystkim ciągnące się korki na trasie do Szczyrku czy do Wisły.

– W związku z tym warto rozważyć budowę linii kolejowej Wilkowice Bystra–Szczyrk oraz Wisła Głębce–Zwardoń, dlatego złożyłam w tej sprawie interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka – mówi Poseł Pępek i tłumaczy - Moim zdaniem realizacja tych projektów w znaczący sposób przyczyniłaby się do ograniczenia ruchu samochodowego w beskidzkich miejscowościach wypoczynkowych, przynosząc wymierne korzyści ekologiczne, w tym m.in. ograniczenie emisji spalin i gazów cieplarnianych. Jest to szczególnie ważne w kontekście walki ze smogiem, dlatego dla poprawy jakości środowiska należy postawić na rozwój transportu zbiorowego.

Budowa tych linii stworzyłaby spójny, skomunikowany z głównymi ciągami kolejowymi układ komunikacyjny aktywizujący pod względem turystyczno-rekreacyjnym i gospodarczym południowy rejon województwa śląskiego. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo pozytywnie odniesie się do tych propozycji.

 

Przeciągająca się budowa Obejścia Węgierskiej Górki

Poseł Małgorzata Pępek zwróciła także uwagę na sprawę budowy odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka, czyli obejścia Węgierskiej Górki, która ciągnie się już kilka lat. To jedna z kluczowych inwestycji zarówno dla naszego regionu, jak i dla całej południowej Polski, ponieważ cały ruch tranzytowy na południe Europy nadal odbywa się przez centrum turystycznych miejscowości, wąską drogą, wzdłuż której poruszają się mieszkańcy, dzieci, turyści, i rowerzyści.

– O budowę obejścia Węgierskiej Górki zabiegałam nie tylko w poprzedniej, ale i w obecnej kadencji Sejmu. Składałam także wielokrotnie pisma, zapytania, interpelacje czy poprawki do budżetu. Te ostatnie są regularnie odrzucane również głosami posłów PiS z naszego okręgu – podkreśliła Poseł Pępek.

Od ogłoszenia przetargu na budowę minął już ponad rok, a obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Możliwe, że w drugim kwartale tego roku dojdzie do podpisania umowy, ale to wszystko domniemania i bliżej nieokreślone terminy.

 

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” powstaje w Żywcu

– Współpraca z młodymi ludźmi zawsze była i jest dla mnie niezwykle ważna, dlatego z dumą chcę powiedzieć, że w Żywcu z inicjatywy młodych ludzi z całego powiatu pod moim patronatem powstaje koło stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” – poinformowała Małgorzata Pępek.

To polityczno-społeczna organizacja młodzieżowa związana z Platformą Obywatelską. W całym kraju liczy kilka tysięcy członków, którzy są zrzeszeni w licznych kołach lokalnych w Polsce. Wielu Młodych Demokratów sprawuje funkcje radnych w samorządach terytorialnych. Celem stowarzyszenia jest m.in. działalność społeczno-polityczna, w szczególności aktywizacja środowisk młodzieżowych, upowszechnienie postaw proeuropejskich, propagowanie idei samorządności oraz postaw charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego, ale także promocja kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.

– To jest ten czas kiedy warto postawić na ludzi młodych, którzy mają siłę, mają energię i chcą aktywne działać i budować przyszłość Polski, dlatego wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do koła Stowarzyszenia Młodych Demokratów w Żywcu zapraszam do kontaktu z moim biurem poselskim. Będzie też informacja na moim profilu na Facebooku oraz w mediach lokalnych – zachęciła Poseł.

 

Poseł Pępek zaprasza kobiety na badania

Jako honorowa patronka akcji edukacyjnej „Biała sobota” organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Podbeskidzia we współpracy z dr Janiną Miodońską – ginekologiem-położnikiem, radioterapeutą onkolog, specjalistką balneologii i medycyny fizykalnej, Poseł Małgorzata Pępek zachęca i zaprasza wszystkie Panie w najbliższą sobotę 16 marca do Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w Żywcu przy ul. Świętokrzyskiej 48a na bezpłatne badania ginekologiczne.