W Katowicach rozpoczęły

się pierwsze ze spotkań regionalnych dotyczących polityki rowerowej w naszym województwie.

Podczas spotkania, na którym Żywiec reprezentowała wiceburmistrz Małgorzata Bieszczad omówiono między innymi koncepcję sieci regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego. Jedną z propozycji jest Rowerowy Szlak Wielkich Jezior (SWJ) województwa śląskiego, który rozpoczyna się od naszego Jeziora Żywieckiego i wiedzie przez okolice Jeziora Goczałkowickiego aż do Jeziora Paprocańskiego i Doliny Trzech Stawów w Katowicach.

Gdyby koncepcja ta doszła do skutku byłaby to niesamowita promocja turystyki rowerowej, naszego regionu oraz umiejętności współdziałania na szczeblu samorządowym. Przypomnę, że pierwotnie trasa ta miała kończyć się w Pietrzykowicach, jednak na skutek naszych starań obecne założenia zakładają zakończenie trasy w Żywcu. Warto podkreślić, że w Projekcie Założeń Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego Żywiec ma być jednym z ważniejszych punktów na mapie węzłów ruchu rowerowego. W najbliższym czasie na drogi rowerowe w województwie śląskim ma zostać przeznaczone 3 mln euro. Planowany nabór wniosków ma rozpocząć się we wrześniu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje w tej sprawie chcąc bardzo mocno zaangażować się w tą ideę - powiedział Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor