Zapraszamy

do udziału w XXI Wiosennym Zlocie Turystyczno - Ekologicznym "Czyste Góry 2019".

 

REGULAMIN XXI WIOSENNEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO „CZYSTE GÓRY 2019” - KAMPANII EKOLOGICZNEJ

I  CELE:

 • porządkowanie szlaków turystycznych;
 • promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”;
 • udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi;
 • poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej.

II ORGANIZATOR: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu. 
Współorganizator: Zespół Szkół Nr 1 w Łodygowicach.

III TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
27 kwietnia 2019 r. (sobota) z zakończeniem w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach.

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
W Zlocie uczestniczy 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową wraz z klasami gimnazjalnymi oraz szkołę ponadpodstawową w składzie 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu KARTY ZGŁOSZENIA wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie  do dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia faxem nie będą przyjmowane!

Adres:  
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu/
Starostwo Powiatowe w Żywcu              
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 lub ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

V UCZESTNICY ZLOTU POWINNI:

 • posiadać dobry stan zdrowia;
 • mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki;
 • posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę;
 • przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia.

VI HARMONOGRAM IMPREZY:
27 kwietnia 2019 r. w godzinach 7:30 – 8:00 wymarsz na  szlaki turystyczne.      
Przy zgłoszeniu w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie, drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie. 
PRZYJMOWANIE DRUŻYN: 12:00 – 13:00 w Zespole Szkół nr1 w Łodygowicach.
KONKURSY: ok.13:00.
PODSUMOWANIE: ok. 13:30 – 14:30.
ZAKOŃCZENIE: ok.14:30.

UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!

DOJAZD NA ZLOT WE WŁASNYM ZAKRESIE.

VII TRASY: 

 1. Wyjście na trasę: ok. 8:00 Wilkowice (PKP) - szlak zielony – Magurka (schr.) - szlak niebieski – Czupel (933m) - szlak czerwony - ŁODYGOWICE (ZS nr1 Łodygowice). CZAS PRZEJŚCIA: 4 - 5 h. Trasa średnia!
 1. Wyjście na trasę: ok. 8:00 Mikuszowice (PKP) - szlak czerwony – Magurka (schr.) - szlak niebieski - Czupel (933m) - szlak czerwony - ŁODYGOWICE (ZS nr1 Łodygowice). CZAS PRZEJŚCIA: 4 - 5 h. Trasa średnia!
 1. Wyjście na trasę: ok. 7:30. Międzybrodzie Bialskie (MZK, BUS) - szlak czerwony – Magurka (schr.) - szlak niebieski - Czupel (933m) - szlak czerwony - ŁODYGOWICE (ZS nr1 Łodygowice). CZAS PRZEJŚCIA: 4 – 5 h. Trasa średnia!
 1. Wyjście na trasę: ok. 8:00. Przełęcz Przegibek (parking - dojazd we własnym zakresie) - szlak niebieski - Magurka (schr.) - szlak niebieski - Czupel (933m) - szlak czerwony - ŁODYGOWICE (ZS nr1 Łodygowice). CZAS PRZEJŚCIA: 4 - 5 h. Trasa średnia!

UWAGA!!! PUNKT KONTROLNY JEST PRZY SCHRONISKU NA MAGURCE OD GODZ. 09:30 –10:00.

VIII KONKURSY GŁÓWNE:

 • ekologiczno-krajoznawczy (test 1 uczeń z grupy 10 osobowej)
 • wiedzy o ochronie środowiska (indywidualny)
 • konkurs na największą ilość zebranych śmieci /drużynowy/

Podane czasy dojazdu Koleje Śląskie i MZK prosimy o sprawdzenie: KOLEJE ŚLĄSKIE: Zwardoń (wyjazd 06:30, Rajcza 06:52, Węgierska Górka 07:14, Żywiec 07:39, Wilkowice 07:54, Mikuszowie 07:58). MZK Żywiec NR 16  (Dworzec PKP - przejście) 07:06.

POWRÓT ZE ZLOTU ZAPEWNIAJĄ ORGANIZATORZY!!!

SŁONECZNEJ POGODY I DUŻO WRAŻEŃ ŻYCZĄ ORGANIZATORZY!

Zlot dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

*Akceptując powyższy regulamin uczestnicy Zlotu wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie przez organizatorów zdjęć oraz innych informacji do celów promocyjnych.