W miniony

czwartek 11 kwietnia  zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Żywieckim. W sumie przed Powiatową Komisją Kwalifikacyjną stanęło 860 osób.

Przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekała o zdolności do czynnej służby wojskowej zgłaszających się kandydatów i nadawała właściwą kategorię przydatności stanął rocznik 2000 oraz 20 osób ze starszych roczników. W sumie przed  komisją stawiło się 860 osób, w tym 839 mężczyzn i 21 kobiet.

W podsumowaniu prac komisji wzięli udział Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej ppłk Tomasz Maj oraz przedstawiciele Powiatowej Komisji Lekarskiej.