Tłumy

wiernych udały się na żywiecki rynek aby uczcić Niedzielę Palmową.

Obrzęd poświęcenia palm zwieńczyła krótka inscenizacja wjazdu Jezusa na osiołku.

Autor nagrania: WIKTOR MARTOSZ