W odpowiedzi

na apel Burmistrza Miasta Żywca, a w szczególności w trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców całego Powiatu Żywieckiego oraz turystów - informujemy, że Starosta Żywiecki Andrzej Kalata polecił w trybie pilnym wprowadzenie do porządku obrad Konwentu Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego punktu dotyczącego funkcjonowania poczekalni dworca autobusowego w Żywcu. Jednocześnie informujemy, że konwent zaplanowano na początek czerwca br.

Apel Burmistrza:

W poczuciu troski o mieszkańców naszego powiatu, a także przyjeżdżających do nas gości, zwracam się do Was z apelem o włączenie się w finansowanie wydłużenia godzin otwarcia poczekalni dworca autobusowego w Żywcu. Chciałem przypomnieć, że międzygminny transport publiczny to zadanie powiatu, a więc uruchomienie dworca autobusowego było w kompetencji władz powiatu żywieckiego. Jednak to władze miasta, wspólnie z prywatnym przedsiębiorcą uruchomiły nowy dworzec autobusowy, a także poczekalnię na tym dworcu.

Przed nami nowy sezon turystyczny, dojazdy mieszkańców do pracy wymagają wydłużenia godzin pracy poczekalni.

Mając powyższe na względzie, w trosce o mieszkańców powiatu żywieckiego i odwiedzających nasz region turystów apeluję do władz powiatu żywieckiego i wójtów gmin o włączenie się w rozwiązanie tego problemu.

Poniżej podaję do publicznej wiadomości szacowane koszty, jakie należałoby ponieść aby poczekalnia miała wydłużone godziny otwarcia.

 

Dotychczasowe godziny otwarcia

Proponowane godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek  7.00 - 17.00

Sobota  8.00 - 13.00

Niedziela i święta - nieczynna

Poniedziałek-Piątek  5.00 - 22.00

Sobota  5.00 - 18.00

Niedziela i święta  5.00 - 18.00

Wyliczenie kosztów:

35h więcej Pon.-Pt. x 4 tyg. = 140h x 28zł/h = 3920zł

8h więcej Sob. x 4 tyg. = 32h x 28zł/h = 896zł

13h więcej w Niedz. i św. x 4tyg = 52h x 28zł/h = 1456zł

Co daje nam w sumie około 6300 zł miesięcznej dopłaty do funkcjonowania poczekalni przez powiat żywiecki i 14 gmin powiatu żywieckiego. Przy proporcjonalnym obciążeniu każdej z gmin oraz powiatu na każdą z nich przypadnie kwota około 420 zł miesięcznie.