REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W połowie października br. w Rajeckich Teplicach na Słowacji decyzją nr 55/2017

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania projekt pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”.

Projekt będzie realizowany we współpracy partnerskiej Powiatu Żywieckiego z Miastem Čadca z Republiki Słowackiej.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:
⦁ przebudowę drogi powiatowej 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica Państwa w km od 0+000 do km 1+410 na terenie Gminy Milówka (od skrzyżowania z drogą ekspresową S 69 do mostu na rz. Sole;
⦁ rozbiórkę i odbudowę 2 mostów: w ciągu drogi 1439 S – w km 18+088 w m. Glinka w Gminie Ujsoły; w ciągu DP 1447 S w km 4+924 w m. Sól w Gminie Rajcza;
⦁ przebudowę i modernizację warstw ścieralnych i nawierzchni drogowych dróg zbiorczych, miejskich i serwisowych w mieście Čadca 6,894 km.

Obecnie trwa procedura przygotowania dokumentacji celem podpisania umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie projektu, której podpisanie nastąpi w grudniu 2017 r.

Na realizację przedsięwzięcia Powiat Żywiecki uzyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.082.871,29 euro tj. 4.461.429,71 zł co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Inwestycje podjęte w projekcie podwyższą jakość drugo i trzeciorzędowych połączeń systemów transportowych do sieci TEN-T. Poziom infrastruktury drogowo-mostowej zostanie podwyższony a poziom integracji przygranicznej regionu przyczyni się do wzrostu wykorzystania potencjału turystycznego oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Wszystkie
Beskid997
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE