W minionym
tygodniu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński wręczył wyróżnienia wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej.

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszego regionu: Czesław Węglarz - muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego z Ciśca oraz Wiesława i Marian Łobozowie - wytwórcy żywieckich zabawek ludowych z Pewli Wielkiej.