Krakowskie

Przedmieście powitało nas niesamowitym upałem, a klimat Starego Miasta przypomniał nam historię Warszawy. Wycieczka z Żywca i Cieszyna zwiedziła także sejm. 

Reporter: Ewa Jeremicz

Zdjęcia/Montaż: Mariusz Jasek