Możemy być dumni z

wysokiego poziomu kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki - wyniki matur powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej!

Reporter: Ewa Jeremicz

Zdjęcia/Montaż: Mariusz Jasek