Urząd Gminy w Ujsołach

informuje, że od dnia 16 sierpnia 2019 roku w Ujsołach zostaje wprowadzona nowa organizacja ruchu . .

Zmiana  obejmuje:

- przesunięcie obszaru zabudowanego poniżej początku występującej zabudowy (  przysiółek Hutyrów i Janowskich)

- urządzenie 3 przejść dla pieszych w miejscach włączenia powstałej  ścieżki pieszo-rowerowej do drogi powiatowej

- oznakowanie strefy zamieszkania dla terenu zabudowy

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu  oraz nowego oznakowania.