W minioną niedzielę 8 września

br. odbyły się już IV Gminno-Parafialne Dożynki w Ujsołach.  Niezwykłość tego świątecznego dnia zawierała się nie tylko w tym przepięknym wydarzeniu samym w sobie ale i w aurze pogodowej, bowiem od kilku dni wszystkie stacje TV zapowiadały na ten dzień obfite deszcze a tu wielka niespodzianka, gdyż cała niedziela była nie tylko bez kropelki deszczu ale i z promieniami słońca.

ujsolydozynki2

Jak zwykle uroczystości rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym, który przejechał od przysiółka Bednarzów główną ulicą w stronę Amfiteatru
w Ujsołach. W korowodzie wzięły udział: samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ujsoły,  bryczka dożynkowa  Pana Jerzego Sypuły, w której zasiedli Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka wraz ze Starostami Dożynkowymi Państwem Barbarą i Adamem Rybarskimi z Soblówki i zaproszonymi Gośćmi, wozy konne  Łukasza Szatanika z Glinki i Jana  Lacha ze Soblówki oraz  traktory z pięknie przystrojonymi przyczepami w których usiedli reprezentanci Rad Sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Korowód uświetniły konie ze stajni pani Katarzyny Sanetra, a także maszyny rolnicze pana Andrzeja Bryji ze Złatnej, Mariusza Wandzika oraz Piotra Hutyry z Ujsół.

ujsolydozynki3

Kiedy korowód zawitał już na plac Amfiteatru, po wszystkich wyszedł Ks. Grzegorz Badura - Proboszcz parafii Ujsoły i w uroczystej procesji, na czele ze Starostami Dożynkowymi poprowadził do przygotowanego na scenie Ołtarza Pańskiego, gdzie nastąpiły przygotowania do Mszy Świętej Dziękczynnej. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży pożarnych z Gminy Ujsoły, Kół Łowieckich „Głuszec” z Rajczy, „Cyranka” z Oświęcimia oraz „Tur” z Bielska-Białej, a także Proporzec 28 Drużyny Harcerskiej „Zośka”, ponadto Chór Parafialny który pod kierunkiem pani organistki Anny Czanieckiej odśpiewał doniosłe pieśni. Cała liturgia w której wszyscy wzięli czynny udział sprawiła, że ta Ofiara Mszy Świętej, której przewodniczył Ks Proboszcz, była wyjątkowa i szczególnie wyrażała Bogu wdzięczność naszych serc za chleb powszedni. W procesji z darami wzięli udział: Wójt Gminy Ujsoły, Starostowie Dożynkowi, przedstawiciele Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły, reprezentanci Rady Gminy Ujsoły oraz Klubu Senior+, Sołtysowie poszczególnych sołectw i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Harcerze.

Scena tego dnia była udekorowana plonami ziemi, niezwykłych rozmiarów dynie, cukinie, ziemniaki, buraki i inne płody rolne zostały przyniesione przez szanownych Mieszkańców: panią Sołtys wsi Ujsoły Bernadettę Sypuła, panią Teresę Januszewicz ze Złatnej, państwo Teresę i Rafała Soblów z Ujsół, państwo Helenę i Kazimierza Łajczaków z Ujsół, panie Helenę i Zofię Kotrys również z Ujsół. Wszystkim ofiarodawcom pięknie dziękujemy.

Po uroczystościach kościelnych odbyła się część artystyczna naszych Dożynek. Na wstępie Wójt Gminy Ujsoły oraz Ks Proboszcz przyjęli od Starostów Dożynkowych chleby dożynkowe – symbol obfitości tegorocznych zbiorów, za ten dar otrzymali kosę i grabie jako podziękowanie i błogosławieństwo na dalszą pracę na roli. Starostowie Dożynkowi Barbara i Adam Rybarscy wraz ze swoimi trzema córeczkami przedstawili program artystyczny w którym grali i śpiewali na góralską nutę. Dla wszystkich uczestników dożynek czekała niespodzianka, przygotowana przez Starostów: dla dzieci słodycze a dla dorosłych „kropelki na trawienie”.

Głos zabrali również zaproszeni Goście a wiec: Pan Kazimierz Matuszny-Poseł na Sejm, Pani Aleksandra Legierska przedstawicielka Rady Powiatu,  która przekazał również słowo w imieniu pana Starosty Andrzeja Kalaty oraz Pani Agnieszka Biegun-Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Obecny był również Starosta z zaprzyjaźnionej gminy słowackiej Novot - Pan Radoslav Kozak.

Niesamowite rzeczy działy się na placu przed Amfiteatrem. Gaździnki z Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy przygotowały bardzo obfity poczęstunek dla wszystkich zebranych, były ciasta domowej roboty, wędlina, pasty twarogowe, jajeczne, sery, swojski smalec, kołacze, nalewki rozweselające, grochówka, kwaśnica i oczywiście bułki dożynkowe, którymi wszyscy zostali obficie obdarowani Można spokojnie powiedzieć, że każdy tego dnia  został nakarmiony do sytości.

Do takiej uczty przygrywały kapele: polsko-słowacka „Popynkane kierpce” prezentująca muzykę całych Karpat   oraz kapela „Bajerka” z Rajczy racząca nas przyśpiewkami naszego Beskidu.

Tańce trwały aż do samego wieczora. Bardzo serdecznie  dziękujemy wszystkim za udział i tak niesamowite zaangażowanie w te uroczystości, po takich Dożynkach pozostajemy spokojni o dar chleba powszedniego i jesteśmy  pewni Błogosławieństwa Bożego aż do następnego święta plonów.

____________________________

Katarzyna Sporek/Gmina Ujsoły 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE