REKLAMAStefczyk

 

Zapraszamy do udziału

w zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy:

Złatna - 15 wrzesnia 2019 (niedziela)  godz. 10.00 Wiejski Dom Kultury w Złatnej - Remiza OSP

Soblówka - 22 września 2019 r. (niedziela) godz. 9.00 Dom Społeczności Lokalnej w Soblówce

Glinka - 22 września 2019 r. (niedziela) godz. 11.00 Izba Regionalna Gronicek w Glince

Ujsoły - 22 września 2019 r. (niedziela) godz. 12.30 Organistówka w Ujsołach

Głównym tematem zebrań jest uchwalenie przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Sport
Beskid997
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE