REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W dniu 8 marca 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:
- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;
- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W ramach Konkursu Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła trzy wnioski o dofinansowanie zadań. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały pomoc finansową.

Od kilku lat mieszkańcy Przybędzy sukcesywnie uchwalają przyznany im fundusz sołecki  na zadanie Modernizację chodnika wzdłuż ulicy 3 Maja. W bieżącym roku środki również przeznaczono na ten cel. Chodnik w dużej mierze przyczynia się do bezpieczeństwa osób korzystających z drogi, oraz mieszkańców dzieci uczęszczających do szkoły. Przybędza to miejscowość typowo turystyczna, zabudowa stosunkowo młoda. Dzięki możliwości połączenia środków z funduszu oraz przyznanej nagrody w ramach Konkursu wykonaliśmy przebudowę dłuższego odcinka chodnika.      

Wykonaliśmy następujące prace na długości 222 m:
- rozebranie nawierzchni chodnika z masy asfaltowej;
- rozebranie krawężnika drogowego;
- wykonanie korytowania;
- wywóz ziemi i gruzu na odległość do 10 km;
- podbudowa z tłucznia kamiennego;
- ułożenie krawężników na ławie betonowej;
- ułożenie obrzeża betonowego na betonie;
- ułożenie kostki betonowej szarej;
- dostosowanie zjazdów do istniejących w terenie.

Dzięki wykonaniu w/w prac, mieszkańcy, dzieci młodzież oraz osoby odwiedzające miejscowość mogą w bezpieczniejszy sposób poruszać się zarówno pieszo, jak i kołowo.

W ramach Konkursu na realizację zadania uzyskano 36 117,90zł.

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE