REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Oświadczenie Zarządu Powiatu

w Żywcu dotyczące Uchwały z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego odmowy wpisania do planu inwestycyjnego Województwa Śląskiego instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Powiecie Żywieckim.

W odpowiedzi na opublikowane przez Burmistrza Miasta Żywca w/w dokumenty oświadczamy, że przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o przekazane do Zarządu Powiatu Żywieckiego informacje z których wynikało, że inwestorem instalacji do termicznego przekształcania odpadów mają być jednostki podległe samorządowi terytorialnemu, a nie prywatny inwestor jak ma to miejsce w chwili obecnej.

starostwozarzad3

 

starostwozarzad2

Podjęcie tej uchwały i wystąpienie do Zarządu Województwa Śląskiego było i jest wyrazem naszej troski o właściwe i jak najkorzystniejsze dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego zagospodarowanie odpadów z terenu Żywiecczyzny. Przed podjęciem w/w uchwały Zarząd Powiatu uzyskał szczegółowe wyjaśnienia i zapewnienia od Prezesa Zarządu Spółki Beskid Żywiec, który jednoznacznie wskazywał, że rozszerzenie planu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Śląskiego stwarza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę nowoczesnych technologii w zakresie zagospodarowania odpadów. Podkreślano również, że dotyczy to wyłącznie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców oraz instytucje na terenie powiatu Żywieckiego.

Odnosząc się do obecnej sytuacji należy podkreślić, że procedowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wnioski na budowę ciepłowni/spalarni odbiegają od pierwotnego założeń Miasta Żywca, gdyż w naszej ocenie i na podstawie zebranych informacji istnieje realne zagrożenie, że budowa przedmiotowych instalacji przekształci Powiat Żywiecki w centrum utylizacji i spalania śmieci sprowadzanych z poza obszaru Żywiecczyzny. Uwzględniając średnią ilości odpadów o kodzie 191210 (RDF) wyliczoną na podstawie raportów z lat 2010 – 2017 w instalacji Spółki Beskid Żywiec w ilości 1442 ton/rok zdolność przetwórcza spalarni na poziomie 30750 ton/rok przekracza ponad 21 krotnie zapotrzebowanie Powiatu Żywieckiego na utylizację tego typu odpadów. Zarząd Powiatu w Żywcu. 

_______________________

Oświadczenie Starostwa Powiatowego stanowi odpowiedź na wypowiedż Burmistrza Miasta Antoniego Szlagora zamieszczoną na facebooku:

Raz jeszcze wracam do słynnej już konferencji prasowej Starosty Powiatu Żywieckiego, pana Andrzeja Kalaty. Pan Starosta zarzucił mi kłamstwo, a we wcześniej opublikowanej na stronie Starostwa Powiatowego ankiecie wręcz chęć trucia mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny.

Ja od początku mówiłem, że podejmujemy działania w zakresie wybudowania ciepłowni na RDF i biomasę. Jednak, jak wcześniej zapowiedziałem, w związku z brakiem akceptacji społecznej dla podejmowania tego typu działań, ostatecznie i definitywnie zdecydowałem o tym, że odstępujemy od tej inwestycji i zaniechaliśmy procedowania dalszych działań.

Dziś Pan Starosta grzmi, pisze listy, pod którymi podpisują się radni. Tymczasem… zachęcam Państwa do przeczytania Stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie odmowy wpisania do planu inwestycyjnego WPGO Województwa Śląskiego instalacji do termicznego przetwarzania odpadów w powiecie żywieckim. Pan Starosta oraz członkowie Zarządu Powiatu w kwietniu 2017 roku byli zwolennikami budowy (uwaga!) spalarni na terenie powiatu żywieckiego….

Czy Panowie dziś zapomnieli pod czym się wówczas podpisali? Zachęcam do konsekwentnego działania! Z kolei Czytelników zachęcam do odpowiedzi na proste pytanie – kto kłamie, a kto mówi prawdę?

Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE