REKLAMAStefczyk

 

W związku z nierzetelnymi

informacjami rozpowszechnianymi przez jedną z firm realizującą usługę komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy informujemy, że:

  1. Gmina nie zamierza likwidować komunikacji zbiorowej w żadnym z naszych sołectw. Trwają natomiast prace optymalizacyjne, dostosowujące obowiązujący rozkład jazdy MZK do aktualnych potrzeb gminy i jej mieszkańców.
  2. Planowane jest uruchomienie nowych połączeń MZK w Sołectwie Juszczyna, z których skorzystają także inne sołectwa np.: Bystra.
  3. Uruchomienie kursów do Juszczyny nie jest wymysłem wójta czy też rady gminy lecz odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców tego sołectwa, wielokrotnie wyrażane na zebraniach wiejskich i w pismach do Urzędu Gminy.
  4. Gmina nie ogranicza ani nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty prywatne, działające na zasadach konkurencji, świadczące określone usługi (w tym przewozowe).

Rozpowszechnianie dezinformacji, powodujących obawy i niepokój mieszkańców, należy uznać za nieodpowiedzialne.

W odniesieniu do stwierdzeń, które naruszają dobre imię gminy, w szczególności jej organów stanowiących i wykonawczych, planowane jest zastosowanie odpowiednich środków przewidzianych prawem. 

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE