REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie zgromadzeń jak i przemieszczania się obywateli, w Starostwie Powiatowym w Żywcu wprowadza następujące zasady załatwiania spraw.

Z dniem 30.03.2020 r. wstrzymuje się przyjmowanie klientów Urzędu we wszystkich lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Żywcu, z wyłączeniem sytuacji wskazanych poniżej.

Obywatele mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty drogą pocztową lub z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP.

Zawieszona zostaje:

 1. możliwość osobistego składania skarg i wniosków,
 2. dokonywania płatności w kasie Starostwa,
 3. potwierdzania profilu zaufanego.

Wykaz danych kontaktowych do poszczególnych komórek wewnętrznych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl.

 

AKTUALNE GODZINY PRACY URZĘDU:

7:00 do 14:00 poniedziałek, wtorek i piątek

8:00 do 16:00 środa

7:00 do 13:00 czwartek

 

Sposoby załatwienia sprawy w poszczególnych Wydziałach

 

 1. Wydział Komunikacji (Żywiec, Al. Wolności 2):

 

Wydział nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych zgłoszonych i potwierdzonych wcześniej drogą telefoniczną). Wszystkie wizyty umówione do tej pory zostają anulowane. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach pracy urzędu lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP albo SEKAP.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonów:

Sekretariat:

tel. 33 860 16 10

Rejestracja pojazdów
tel. 33 860 16 03
tel. 33 860 16 04
tel. 33 860 16 05
tel. 33 860 16 18

Wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
tel. 33 860 16 06
tel. 33 860 16 22

Wydawanie praw jazdy, wydawanie zatrzymanych praw jazdy oraz Profili Kandydata na Kierowcę
tel. 33 860 16 11
tel. 33 860 16 13

Inżynieria ruchu i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców
tel. 33 860 16 16
tel. 33 860 16 15

 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (Żywiec, Al. Wolności 2)

 

Pracownicy Wydziału udzielają informacji o toczących się postępowaniach jak i sposobach załatwienia poszczególnych spraw wyłącznie telefonicznie. Operaty techniczne, wnioski i pisma do Wydziału można składać bez „potwierdzenia odbioru” do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Starostwa przy Al. Wolności 2 (siedziba Wydziału Geodezji). W celu złożenia takiego pisma należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych do budynku.

Dodatkowo obsługa Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzona będzie codziennie w godzinach od 11.30 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
z właściwym pracownikiem Wydziału zamiaru odbioru dokumentacji.

W pozostałym zakresie dotyczącym funkcjonowania Wydziału Geodezji informacje udzielane są drogą telefoniczną lub mailową.

 

Kontakt do Wydziału:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewidencja gruntów i budynków:

- dla Gmin: Świnna, Milówka, Czernichów, Żywiec, Łękawica, Ujsoły, Węgierska Górka , Lipowa, Jeleśnia, Koszarawa – 33 860 16 61

- dla Gmin: Radziechowy-Wieprz, Ślemień, Gilowice, Łodygowice, Rajcza – 33 860 16 34

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- w sprawie operatów technicznych: 33 860 16 46

- kierownik PODGiK: 33 860 16 40

- wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów: 33 860 16 44

- zgłoszenia prac geodezyjnych: 33 860 16 47

 

Gospodarka Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste: 33 860 16 51

- mienie Skarbu Państwa: 33 860 16 35

- mienie Powiatu: 33 860 16 56

- wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej: 33 860 16 56

 

Sekretariat: 33 860 16 42

 

 1. Wydział Budownictwa (Żywiec, ul. Krasińskiego 13)

 

Pracownicy Wydziału prowadzący daną sprawę udzielają informacji o toczących się postępowaniach wyłącznie telefonicznie. Wydział nie przyjmuje klientów poza wyjątkowymi sytuacjami (w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa wyłącznie za telefonicznym potwierdzeniem wcześniejszej wizyty z ustaleniem terminu, godziny oraz warunków spotkani. Zapytania ogólne dotyczące składania nowych wniosków należy kierować drogą mailową lub telefoniczną.

 

Kontakt do Wydziału:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat: 33 860 50 76, 33 860 50 73

Pracownicy prowadzący postępowania: 33 860 50 41, 33 860 50 40, 33 860 50 94, 33 860 50 38, 33 860 50 37

 

 1. Wydział Ochrony Środowiska (ul. Krasińskiego 13)

 

Pracownicy Wydziału udzielają informacji o toczących się postępowaniach jak i sposobach załatwienia poszczególnych spraw wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

 

Kontakt do Wydziału:

- w sprawach dokumentacji geologicznej  – tel. 33/8605072,  mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach pozwoleń zintegrowanych, emisji gazów lub pyłów do powietrza - tel. 33/8605043, mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,

- w sprawach kart wędkarskich, rejestracji sprzętu do połowu ryb, rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom, zaświadczeń dotyczących uproszczonych planów urządzenia lasu  - tel. 33/8605042,  mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,

- w sprawach przetwarzania, wytwarzania i  zbierania odpadów oraz informacji o środowisku - tel. 33/8605006, mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,

- w sprawach spółek wodnych - tel. 33/8605006,  mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i gospodarki leśnej - tel. 33/8605019,  mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Zespół Zamówień Publicznych (ul. Krasińskiego 13)

W zakresie prowadzonych postępowań przetargowych Wykonawcy składają oferty i wszelkie inne dokumenty przetargowe według informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pismach kierowanych do Wykonawców.

W razie jakichkolwiek wątpliwości Zespół ds. zamówień publicznych prosi o kontakt telefoniczny 33 860-50-49/50 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Ponadto z dniem 30.03.2020 r. zawiesza się:
 1. możliwość osobistego składania pism i dokumentów na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13. Dopuszcza się jedynie złożenie pism bez „potwierdzenia odbioru” do skrzynki umieszczonej w wejściu do budynku Starostwa przy Krasińskiego 13. W celu złożenia takiego pisma należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych do budynku.
 2. Możliwość dokonywania płatności w kasie zarówno w budynku Starostwa przy Al. Wolności 2 jak i Krasińskiego 13. Informacji o sposobach wnoszenia opłat za poszczególne czynności administracyjne oraz numerach kont bankowych udzielają pracownicy poszczególnych Wydziałów.
 3. Przyjmowanie klientów przez punkt ksero oraz punkt bankowy znajdujący się na parterze budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego 13.

 

 1. W zakresie spraw załatwianych w pozostałych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Żywcu prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonu oraz adresami mailowymi:

 

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

33 860 22 44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Organizacyjny

33 860 50 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Oświaty i Wychowania

33 860 50 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji

33 860 50 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół ds. Transportu

33 860 50 62, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Audytu i Kontroli

33 860 50 57, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego

33 861 94 90, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

33 860 50 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

33 860 50 21

 

Biuro Informacji Starostwa Powiatowego w Żywcu

33 860 50 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

33 861 94 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

33 860 70 49

 

Powiatowy Urząd Pracy

 1. 475 75 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Pozostałe dane kontaktowe:

Rejestracja wizyty w Wydziale Komunikacji: http://webqms3.pl/spzywiec/public/

Adres skrzynki podawczej SEKAP Starostwa Powiatowego:https://www.sekap.pl/id/22868

Adres skrytki ePUAP Starostwa Powiatowego: /umd21t2q8r/skrytka

 

Wszystkie
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Żywiec
Beskid997
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE