Czym byłby

Hołdymas bez rolników? To piękne święto na zakończenie prac polowych w sposób szczególny obchodzone jest w Jeleśni. 

Reporter: Ewa Jeremicz

Zdjęcia/Montaż: Mariusz Jasek