Dobiega końca kadencja

2014 -2018. To dobry czas na podsumowanie i pytanie o plany na przyszłość. Odwiedzamy więc Jeleśnię, gdzie rozmawiamy z Wójt Gminy Anną Wasilewską. 

Reporter: Ewa Jeremicz

Zdjęcia/Montaż: Mariusz Jasek