Wspaniałe wieści

dla wszystkich! Oto lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2018:

W kategorii "Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego" przyznano następujące nagrody:

I miejsce - Dankowice gm. Krzepice pow. kłobucki 25 000 zł
II miejsce – Wielowieś gm. Wielowieś pow. gliwicki 15 000 zł
III miejsce – Sopotnia Mała gm. Jeleśnia pow. żywiecki 10 000 zł!