Przekazujemy informacje Wójta

Gminy Milówka Roberta Piętki o sporządzeniu spisu wyborców: