REKLAMAStefczyk

 

Drewniany kościół w 

Lalikach powstał z dawnej dzwonnicy, w regionalnym stylu i jest obecnie jednym z najoryginalniejszych drewnianych obiektów. Rozbudowano go praktycznie jednej nocy, podczas mroźnej zimy, a wnętrze jest misternie, ręcznie rzeźbione przez miejscowych i lokalnych twórców.

Drewniany kościółek jest zwykle zamknięty, poza nabożeństwami. 

 lalikikaplica2a

 

Na jego miejscu wznosiła się XIX-wieczna drewniana dzwonnica loretańska, która  spłonęła od uderzenia pioruna w 1947 r. i na jej miejscu zbudowano niewielką (34 m 2) kaplicę drewnianą, poświęconą w 1948 r. W kaplicy tej dwa razy w miesiącu odprawiali nabożeństwa księża z Milówki. Kaplica pozostawiona jednak sama sobie - niszczała. Wszystko zmieniło sie jednak w chwili, gdy zainteresował sie nią przebywający w Kamesznicy, ks. Stanisław Fijałek. Uzyskał on zgodę ówczesnego metropolity krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyły, na podjęcie w Pochodzitej pracy duszpasterskiej i objęcie funkcji rektora budowanego kościółka.

 

    Ks. Stanisław Fijałek jest także inicjatorem budowy kościołów  Kamesznicy Górnej i Karniowicach. 

Po przybyciu do Lalik-Pochodzitej zaczął odprawiać nabożeństwa w niszczejącej kaplicy, co tylko zmotywowało mieszkańców do jej wyremontowania. Cały proces budowlany odbywał się bez planów i wymaganych zezwoleń władz. Na przełomie maja i czerwca 1965 r., w ciągu jednego dnia i nocy wylano fundamenty o wymiarach 10 x 14 m i zaczęto przygotowywać budulec na konstrukcję i ściany przyszłego kościółka. Jego budowa nastąpiła zimą z 1965 na 1966 roku. 

    Kościółek jest typowym przykładem góralskiej sztuki ludowej. Zbudowany z drewna świerkowego, jodłowego i sosnowego ma konstrukcję zrębową i trzynawowe wnętrze bez prezbiterium. 

    Najbogatszy jest ołtarz, zbudowany z maleńkich gontów, z tabernakulum w kształcie kapliczki. Centralną część zajmuje tryptyk ze sceną Ukrzyżowania na centralnej tablicy oraz postaciami Chrystusa i Matki Boskiej na dwóch bocznych tablicach. W centralnej części tryptyku umieszczony jest krucyfiks z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, autorstwa uznanego twórcy ludowego Jana Krężeloka z Koniakowa. Otaczają go mniejsze sceny: ostatnia wieczerza, biczowanie, koronowanie koroną cierniową, złożenie do grobu. Cała dekoracja wnętrza kościoła jest wypalana w drewnie, czasem tylko niewiele podrzeźbiana. Ascetyczne z punktu widzenia formy wypalane obrazy ubrane są w niezwykle bogate ramy, utworzone z drewnianych „koronek” na kształt kolców jeża. Niezwykle malownicze są także ściany wykładane podrzeźbianymi deszczułkami. Do dekoracji kościółka użyto także fragmentów drzew malowniczo ukształtowanych przez samą przyrodę. Szyby kościelnych okien pokrywają symboliczne prawdy wiary i dekoracje roślinne, autorstwa siostry ks. Fijałka – Janiny Fijałek.

 

Nad wnętrzem znajduje się płaski strop.  Dobudowane w 1965 boczne nawy łączą się z nawą główną poprzezarkady.  Wszystkie ściany wraz ze stropem ozdobione są przez miejscowych artystów ludowych rycinami o tematyce religijnej. Jan Krężelok z Koniakowa oraz Jan Porębski z Lalik   wyrzeźbili najwięcej, używając gwoździa i noża, po czym przykryli to cienką warstwą lakieru. Pośród tak wykonanych wyobrażeń znajdują się sceny: Dzieło Stworzenia, Radosne Tajemnice Różańca Świętego (lewa boczna nawa), Chwalebne Tajemnice Różańca Świętego (prawa nawa), Bolesne Tajemnice Różańca Świętego oraz poczet świętych (w nawie głównej, wokół ścian). Pozostali artyści biorący udział w wykonaniu wystroju to m.in. Ludwik i Franciszek Zawadowie, Franciszek Jakus i Franciszek Wojtas. Na prawo od ołtarza głównego znajduje się mechaniczny zegar z szopką.

Drewniany kościółek na Pochodzitej zachwycił nawet króla i królową Belgii. Kiedy spędzali oni święta w prezydenckiej rezydencji w Wiśle, przyjechali tu w Wielkanocny Poniedziałek 2005 r. w towarzystwie żony Prezydenta RP, Jolanty Kwaśniewskiej.

___________________

 

Wszystkie
Gmina Milówka
Żywiec
Z regionu
Sport
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE