Wójt Gminy

Milówka ogłasza konsultacje społeczne mające na celu uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola w Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 15.04.2019 - 23.04.2019r.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Milówka dotyczących adaptacji budynku byłego przedszkola w        
Milówce przy ulicy Dworcowej 5 na bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną.

Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej lub w formie papierowej za pomocą formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.milowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milówka w zakładce „Konsultacje Społeczne”, w Sekretariacie Urzędu Gminy Milówka – pok. 9 oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1).

Wypełnione formularze uwag należy składać w Urzędzie Gminy Milówka lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce w jednym z następujących sposobów:

  • złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Milówka,
  • przekazać pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji Wójt Gminy Milówka poda do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem przez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.