Zarządzenie nr

0050-38/2019 Wójta Gminy Milówka w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szarem: 

 Zarządzenie nr 0050-37/2019 Wójta Gminy Milówka z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy: 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy.pdf

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szarem.pdf