REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Gmina Milówka położona

jest w południowo- zachodniej części Beskidu Żywieckiego, wzdłuż dolnego koryta rzeki Soły, na wysokości 450 m n.p.m., przy pięknej turystycznej drodze Żywiec-Koniaków-Istebna-Wisła. Gmina ma powierzchnię 98,33 km2 . W skład Gminy wchodzi pięć sołectw: Kamesznica, Laliki, Nieledwia, Milówka i Szare.

Gmina w powiecie żywieckim graniczy bezpośrednio z Gminami: Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz. Oprócz gmin powiatu żywieckiego, z Gminą Milówka graniczą dwie gminy powiatu cieszyńskiego – Istebna i Wisła. Ważnym elementem położenia Gminy jest lokalizacja ważnych ciągów komunikacyjnych – drogi DK 69 (w części jako droga ekspresowa S69 – Bielsko-Biała – Zwardoń - granica państwa) oraz drogi Żywiec – Koniaków – Istebna – Wisła. Pierwszy ciąg związany z ruchem tranzytowym, a drugi głównie turystycznym. 

W 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Milówka wyniosła łącznie 9 988 osób, z tego najwięcej mieszkańców przypadało na miejscowość Milówka, a najmniej na sołectwo Szare. 

Kamesznicę zamieszkuje 2808 osób,  Laliki - 957, Milówkę - 4464, Nieledwię - 983 i Szare - 776.

Dla porównania - w 2014 r. liczba mieszkańców Gminy Milówka wyniosła łącznie 10 107 osób. 

Biorąc pod uwagę wiek mieszkańców Gminy, według danych Urzędu Gminy Milówka, dominują osoby w wieku 25-29 i 30-34 lat, jest ich łącznie 1639. Prawie co dziesiąty mieszkaniec, to osoba po 70 roku życia. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt wzrostu liczby mieszkańców w wieku do 4 lat.

W zakresie wymeldowań, na przestrzeni ostatnich lat, dostrzec można, iż nie ma stałego kierunku wyjazdów mieszkańców. Przeważają minimalnie wymeldowania na wieś. Generalnie większość migracji na terenie Gminy to migracje ekonomiczne, związane z chęcią poprawienia własnego bytu materialnego (wyjazdy za pracą)

 

Wszystkie
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Żywiec
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE