REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

To pytanie skierowaliśmy do 
Starostwa Powiatowego w Żywcu. Oto odpowiedż, jaką otrzymaliśmy:
 
Na podstawie umowy zawartej z firmą MIRBUD S.A. na korzystanie z dróg powiatowych w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S1, została zlecona ekspertyza techniczna stanu technicznego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439S (ul. Grunwaldzka w Milówce). Ekspertyza stanowiła podstawę do wydania decyzji przez Nadzór Budowlany nakazującej wyłączenie z ruchu pasa południowego mostu oraz wykonanie remontu mostu. Aby przywrócić ruch dwukierunkowy na moście konieczne jest wykonania wszystkich robót wyszczególnionych w decyzji tj. naprawie przegubu łuku mostu od strony górnej wody; wykonanie konstrukcji wzmacniającej; odkuciu rozmrożonych fragmentów przyczółków mostowych z uzupełnieniem ubytków betonem. Obecnie zabetonowano żelbetowe pilastry, które będą służyć do wsparcia łuku stalowego wykonywanego z dwuteownika HEB 600B. Z informacji przekazanej przez lidera konsorcjum budującego odcinek drogi ekspresowej S1 - prace remontowe planuje się zakończyć do 15.09.2020r.
 
Wideo: Beskid Air 
 
 
 
Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Beskid997
Żywiec
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE