Reklama

REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak informuje, że

zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Rajcza. Wystawiono do sprzedaży działki położone w Rycerce Górnej. Dwie działki są zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, natomiast pozostałe 140 działki znajdują się  w terenach o różnym przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajcza. Być może sprzedawane przez Gminę działki sąsiadują z Państwa działkami, w związku z tym proszę o rozważenie zakupu działki od Gminy na powiększenie własnego areału. Wszystkie sprzedawane działki można zlokalizować na dołączonych: ortofotomapach. Sprzedaż w/w działek odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 21 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.rajcza.com.pl, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Rajcza. Ponadto więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa tut. Urzędu pod nr tel. 33 8643 155, wew. 34. Pracownik odpowiedzialny: Martyna Krzepina.

Szczegółowa informacja na stronie Gminy Rajcza. 

rajczadziałki

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE