Ministerstwo Ochrony

Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy.
Program, którego realizację przewidziano na lata 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną założenia programu, omówione rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewidziano możliwość zadawania pytań m.in. w sprawie informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z programu.

Termin spotkania: 

07.10.2018 r., godz. 18.00

Miejsce spotkania: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy

ul. Parkowa 2a,

34-370  Rajcza