REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Pamięci zmarłych legionistów w Rajczy
Fot: Robert Wierzbicki

Pamięci zmarłych legionistów w Rajczy

W północno – zachodniej

części cmentarza parafialnego (po prawej stronie od głównej alejki) znajdują się groby legionistów. Jest to kwatera wojenna kryjąca zwłoki żołnierzy – legionistów przebywających na leczeniu w miejscowym pałacu Habsburgów przekazanym dla wojska polskiego na cele lecznicze. W kwaterze pochowanych jest 261 żołnierzy, którzy zmarli na choroby płucne od roku 1919.

W 1997 roku odnowiono i odrestaurowano wszystkie krzyże i wykonano ogrodzenie wokół kwatery.

Na cmentarzu znajduje się także zbiorowa mogiła ku czci zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta osób pomagających partyzantom pod koniec II wojny światowej oraz grób kapr. Kruka i st. szer. Kiszewy. Byli to żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza którzy polegli w 1946 roku.  

 rajczacmentarz1

                                                                                           Fot: Robert Wierzbicki                                                   

W 1914 r. Władysław Lubomirski sprzedał Rajczę księciu Karolowi Stefanowi Habsburgowi z Żywca, a ten w 1916 r. przekazał pałac w Rajczy na cele sanatoryjno-szpitalne dla rannych żołnierzy monarchii austro-węgierskiej. Z tego okresu powstała na cmentarzu parafialnym w Rajczy kwatera wojenna z kilkunastoma krzyżami żeliwnymi, proj. Gustawa Ludwiga, odlanymi prawdopodobnie w  Węgierskiej Górce.

Przeczytaj także

 REKLAMA