Zapraszamy na spotkania

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy!

rajczaplakat2