W Rajczy

rozpoczęły się wiosenne i  jednocześnie przedświąteczne porządki. Zaczynamy więc od Parku, gdzie  trwają prace związanez  odnową terenu i uporządkowaniem przestrzeni rekreacyjnej. I tak likwidowane są stare pnie drzew, a w najbliższym czasie, po uzupełnieniu ziemią, wysiana zostanie trawa i powstaną nowe nasadzenia. Pracownicy porządkowi zajmują się usuwaniem pozostałości po zimie, oczyszczają alejki, grabią zeschniętą trawę i liście,  a także zamiatają skraje ulic i krawężniki.

rajczapark3

________________

Aktywna Rajcza

Fot: Aktywna Rajcza