Już po

raz kolejny w okresie Wielkiego Postu, ulicami naszej miejscowości przeszła Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się ona w kościele parafialnym, Mszą Świętą o godz.17.00.
Inscenizacji oraz rozważaniom Drogi Krzyżowej towarzyszyło niesienie krzyża przez wiernych Parafii Rajcza.

rajczadrogakrz1

14 symbolicznych stacji wpisuje się w ewangeliczny przekaz drogi Jezusa z pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Ta zewnętrzna droga krzyżowa jest nie tylko okazją, by uświadomić sobie głębię współodczuwania, ale także aby odkryć swoją wewnętrzną drogę krzyżową, którą Pan czyni w moim życiu.

_____________

Parafia Rajcza

Fot: Katarzyna Gogler