W miniony

poniedziałek 13 maja w Domu Strażaka w Soli odbyło się niezwykłe spotkanie organizowane przez III i IV Grupa Turystyki UTW Tychy Uniwersytet III Wieku Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego wydział zamiejscowy w Tychach. Zawitali do Soli  uczestnicy III Rajdu Górskiego, których było ponad 200.

Trasy Rajdu zaprowadziły naszych gości do Soli i Bielska, gdzie przywitały ich lokalne władze, a Rada Sołecka Soli wraz z Panią Sołtys zorganizowała spotkanie, były występy Pań z Koła Gospodyń II Sól, pyszny poczęstunek, można było zakupić lokalne pamiątki związane z tradycją ludową.  W imieniu Pani Sołtys Sołectwa Sól Barbary Kotrys pragniemy serdecznie podziękować KGW II Sól, Serowej Krainie, OSP Sól oraz Radzie Sołeckiej Sól.

sol5