Powiatowy

Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 8 maja br. dokonano kontroli robót mostowych wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S  w Glince w  w Gminie Ujsoły i drogi powiatowej nr 1447 S  w Soli  w Gminie Rajcza. Prace wykonywane są w ramach programu unijnego – Interreg – Polska Słowacja. Roboty na ta chwile są wykonywane zgodnie  założonym harmonogramem robót. termin zakończenia robót to 30 czerwca bieżącego roku. Za utrudnienia w ruchu w ciągu przedmiotwych dróg powiatowych serdecznie przepraszamy uczestników ruchu drogowego.

powiatowedrogi2