Zapraszamy do

udziału w nabożeństwie w tym niezwykłym miejscu:

rycerkakapliczka