Stowarzyszenie

Przyjaciół Rajczy zaprasza wszystkie osoby 60+! Projekt realizowany dzięki środkom z konkursu na małe granty organizowanego przez Urząd Gminy Rajcza!

Zajęcia odbywają się w każdą środę!

rajczasenior