REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W miniony weekend odwiedzilismy tę piękną przygraniczną miejscowość, która - co bardzo cieszy - rozwija się

pod wieloma względami i staje sie to wyrażnie zauważalne.

Miniony rok był dla Zwardonia bardzo korzystny pod względem zrealizowanych inwestycji. Splot wielu czynników sprawił, że właśnie w  tym roku po wielu latach starań i przygotowań zrealizowano kilka kluczowych dla Zwardonia zadań.
 
I tak na przykład ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokończono przebudowę dróg gminnych z  centrum do zbiornika przeciwpożarowego wraz z remontem kanalizacji burzowej, uszkodzonej podczas ulewy w 2016r. Udało się także zrealizować  przebudowę drogi gminnej z Orawcowej w kierunku Stańcówki. Środki na przebudowę tych dróg uzyskano wprawdzie pod koniec roku 2016, jednak pod koniec szybkie nadejście zimowej aury, a  zwłaszcza niskich temperatur sprawiło, że nie udało się wówczas zrealizować tych zadań. Po uzyskaniu promes na ten cel w 2017 roku inwestycje te zostały dokończone.
 
Dwie kolejne inwestycje to przedsięwzięcia dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja kierowane na polepszenie dostępności do sieci TEN-T oraz środki z Euroregionu Beskidy na realizację projektu pn”Crossigeo na granicy”. Dzięki tym inwestycjom gruntownie wyremontowano bardzo zniszczoną drogę gminną prowadzącą z Myta przez Groń i Pydychy przez Beskid w kierunku Granicznego, wybudowano ogólnodostępną wiatę turystyczną , oznakowano trasy spacerowe które były opisane w historii Zwardonia, wyznaczono i oznakowano polsko – słowacką trasę biegowo-spacerową,  a  także wykonano ponad dwadzieścia punktów w ramach międzynarodowej gry terenowej geocaching.
 
Późną jesienią w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu wyremontowano chodnik oraz drogę powiatową na odcinku od szkoły do kościoła w Zwardoniu. Tym razem dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym oraz operatywności wykonawcy zrealizowano to bardzo ważne dla Zwardonia zadanie.
Wszystkie te działania były podejmowane w celu poprawy jakości życia mieszkańców Zwardonia oraz poprawy atrakcyjności turystycznej miejscowości i gminy. 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Gmina Milówka
Z regionu
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE