Przedstawiamy najważniejsze zrealizowane inwestycje i zadania w roku 2017 na terenie gminy Rajcza:

 To tylko część, a do tematu będziemy wracać: 

 * rozebrano i wywieziono uszkodzone elementy wiaty przystankowej (zniszczonej w  czasie tragicznego wypadku samochodowego) przy skrzyżowaniu dróg – wjazd na Nickulinę w Rajczy – wartość zadania 1.500,00 zł;

   * postawiono nowy przystanek – wartość zadania 11.000,00 zł. Przystanek ma atrakcyjny wygląd i podoba się zarówno mieszkańcom jak i turystom.

  • wykonano remont cząstkowy dróg po zimie, polegający na oczyszczeniu remontowanego odcinka, skropieniu emulsją asfaltową, rozsypaniu grysów, wbudowaniu masy metodą pełną (z wycinaniem) – wartość zadania to 26.000,00 zł, (wbudowano ponad 40 ton masy).

  • wykoszono pobocza dróg gminnych – wartość zadania 8.000,00 zł.

 W  ramach Funduszów Sołeckich wykonano:

   * budowę drogi dojazdowej nr 5012 w  Rycerce Dolnej – wartość zadania 11.700,00 zł;

   * modernizację drogi „Na Kocierze”- w  Soli Kiczorze – wartość zadania: 21.140,00 zł;

   * przeprowadzono remont przystanków autobusowych w miejscowości Sól – wartość zadania 10.000,00 zł;

   * przeprowadzono: remont mostku do przysiółka „Pawliny” w  miejscowości Sól – wartość zadania 21.150,00 zł;

   * remont drogi „Do Majerzy” w Rycerce Górnej – wartość zadania 31.504,38 zł;

   * budowę ogrodzenia przy budynku OSP Rycerka Dolna – wartość zadania 13.000,00 zł.

   * zakupiono urządzenia na plac zabaw przy OSP Rycerka Dolna – wartość zadania 6.200,00 zł. 

Z  innych prac drogowych wykonano:

   * remont nawierzchni ulicy Ludowej i drogi do stacji PKP Rajcza – Centrum w Rajczy – wartość zadania 67.600,00 zł;

   * budowę parkingu wokół Kościoła w Rajczy – wartość zadania 156.000,00 zł;

   * przeprowadzono remont cząstkowy drogi gminnej w  Rycerce Dolnej„Danielce”na odcinku 700 mb – wartość zadania 6.300,00 zł.

   * przeprowadzono odwirowanie niecki basenowej na potoku Rycerka (pod kościołem) w Rycerce Górnej – wartość zadania 1.845,00 zł.

   * zasypano i wyrównano koleiny w Soli – Kiczorze na drodze do Kocierzy – wartość zadania 1.400,00 zł.

   * remont drogi gminnej„Do Millerowej”w miejscowości Sól – wartość zadania 6.500,00 zł;

   * wykonano remont rowu odwadniającego drogę gminną z dostawą korytek betonowych w miejscowości Rycerka Górna – wartość zadania 10.000,00 zł.        

   * zamówiono płyty typu„JUMBO”na drogę„Do Głębokiego”w Rycerce Dolnej – wartość zadania 3.000,00 zł.

   * zorganizowano dostawę materiału do posypywania dróg gminnych w  sołectwach: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól i Sól – Kiczora w ilości 70 ton – wartość zadania 4.059,00 zł. 

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE