Ukończony został ostatni etap robót budowlanych zaplanowanych w ramach

projektu pt. „Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oščadnica.” Projekt ten dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Zakończony etap dotyczy przebudowy drogi gminnej w ramach zadania „Modernizacja drogi Zwardoń Bór – Pydychy Groń” w miejscowości Zwardoń na odcinku 0+000 – 5+595. W ramach projektu dokonano również poprawy odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi gminnej oraz podniesiono parametry techniczno-eksploatacyjne drogi. Zakończenie projektu planowane jest na 31 maja 2018 r.

 W ramach projektu w tym roku będzie organizowany Rajd na Bendoszkę, który ma na celu promocję dziedzictwa sakralnego na terenie Gminy Rajcza. Projekty, o których pisaliśmy w poprzednim artykule,  będą dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 5% budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Pozostałe koszty 10%, jak również koszty przygotowania wniosku są po stronie Gminy Rajcza.

 Opracowano wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu pod nazwą pn.”Modernizacja pomieszczeń w budynku GOKiS w Rajczy” do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla tego wniosku kosztorys inwestorski na wykonanie modernizacji pomieszczeń wykonał Marek Miciak z Kamesznicy (kwota 1 230 zł).

Wiele kierowców skarżyło się na zbyt jasne światła sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych obok Szkoły w Rajczy, które ich nocą oślepiały. Aby temu zapobiec zamontowaliśmy dodatkowe doświetlenie tego miejsca. Montażu oprawy oświetleniowej LED wraz z sterowaniem astronomicznym na elewacji Szkoły Podstawowej dokonał Karol Brączek z Milówki (kwota zadania 2 000 zł).

Usunięto awarię sieci wodociągowej w budynku komunalnym Gminy Rajcza tj. w Ośrodku Zdrowia, Przedszkolu i Bibliotece oraz wymieniono instalację wodną (awaria) w budynku komunalnym Gminy Rajcza. Wykonawca: Dominik Grygny z  Ujsół. (kwota zadania 1.350,00 zł).

Zakończono realizację projektu pt.:„Wspólna promocja pogranicza”. Realizacja projektu dobiegła końca w styczniu br. Łączna wartość projektu to blisko 450 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym równym 10%. We wkładzie własnym solidarnie partycypowały Gminy: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE