REKLAMA

reklama

                      

Plac zabaw dla dzieci w Rajczy

Plac zabaw dla dzieci w Rajczy

Od najbliższego weekendu tj. od dnia 28 kwietnia 2018 r.

 udostępniony zostanie doogólnego użytku mieszkańców plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa użytkującym - obiekt będzie monitorowany, jednakże zaznacza się, że za bezpośrednie bezpieczeństwo korzystających z placu zabaw dzieci odpowiadać będą wyłącznie rodzice lub ich opiekunowie.

Przypomina się również, że zgodnie art. 14 ust. 2a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązuje generalny zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych, w tym w parkach i na placach zabaw.

Pamiętać należy również o zakazie zaśmiecania terenu wszelkimi odpadami komunalnymi. 

Przeczytaj także

 REKLAMA